top of page

ŽIGA ROŠER

Place of birth: 

Velenje, Slovenia

 

Degree: 

Faculty of Architecture, University of Ljubljana, 2012 

 

Education: 

Faculty of Architecture, University of Ljubljana

 

Work:

Work on various creative projects in collaboration with Jure Markota and Hana Domijan (2008-).

Work with architectural offices Arh Krušec and Svet vmes (2014-2018).

Realisation of graduate thesis of constructing a school in the area of Kolkata, India (2012-2016).

Technical associate at the Faculty of Architecture in Ljubljana with prof. Jurij Sadar (2013-2014) and prof. Tadej Glažar (2014 – 2016).

Study group at the Biennal of Industrial Design - BIO 50, Mentors T. Gregorič, A. Dekleva, J. Boelena (2014).

Collaboration in the student project at Ljubljana’s Faculty of Architecture of constructing a classroom and library in the Republic of South Africa, organised by SARCH in Vienna (2009-2010).

Publications:

“Conceptual architectural design of a primary school in India”, Ž. Rošer, Praznine #4, 2012

“Experience of building in another cultural environment”, Ž. Rošer, Praznine #5, 2013

“School in Kolkata is being built”, A. Planišček, Trajekt - web portal for architecture and space, 2013

“Successful Slovenia”, interview with Ž. Rošer, S. Banjanac Lubej, Mmc Rtvslo, 2014

Nagrade:

1. nagrada, Center urbane kulture Kino Šiška, večnamenski prodajno-razstavni objekt – Kiosk, soavtorstvo z Juretom Markoto (2010)

Dva izbrana predloga za novo slovensko zastavo, natečaj agencije Proglas, revija Mladina (2011)

Študentska prešernova nagrada Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, za delo Šola za prihodnost, soavtorstvo s skupino študentov, mentorji prof. dr. A.Vodopivca, mag. T.Glažarja, doc. mag. A. Planišček in asist. J. Konstantinoviča (2012)

Plečnikovo študentsko priznanje za delo Šola za prihodnost, soavtorstvo s skupino študentov, mentorji prof. dr. A.Vodopivca, mag. T.Glažarja, doc. mag. A. Planišček in asist. J. Konstantinoviča (2012)

Študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za diplomsko delo Idejna zasnova arhitekture osnovne šolev okolici Kolkate v Indiji, pod mentorstvom prof. dr. A. Vodopivca (2013)

Glavna nagrada za sodelovanje v sklopu bienala industrijskega oblikovanja - BIO 50 za delo Nanoturizem, v sklopu celotne raziskovalne skupine Nanoturizem, pod mentorstvom Tine Gregorič in Aljoše Dekleve (2014)

Pohvala žirije - Brumnove nagrade v sklopu 7. Bienala vidnih sporočil Slovenije v kategoriji prostorske grafične rešitve, za delo prenove muzejske sobe na Hrušici; Poznorimska trdnjava Ad Pirum, soavtorstvo s Hano Domijan (2015)

Awards:

1st prize, Centre for Urban Culture Šiška, multipurpose retail and exhibition facility – Kiosk, co-authored with Jure Markota (2010)

Two selected proposals for the new Slovenian flag, public competition by the Proglas agency, Mladina magazine (2011)

Prešeren Award for students of Ljubljana’s Faculty of Architecture for the work School for the Future, co-authored with a group of students, mentors prof. dr. A.Vodopivec, mag. T. Glažar, doc. mag. A. Planišček and assist. J. Konstantinovič (2012)

Plečnik Award for students for the work School for the Future, co-authored with a group of students, mentors prof. dr. A.Vodopivec, mag. T. Glažar, doc. mag. A. Planišček and assist. J. Konstantinovič (2012)

Prešeren Award for students of the University of Ljubljana for the graduate thesis of Conceptual architectural design of a primary school in Kolkata, India, under the mentorship of prof. dr. A. Vodopivec (2013)

Main award for participation at the Biennal of Industrial Design - BIO 50 for the work Nanoturizem, part of the Nanoturizem full research group under the mentorship of Tine Gregorič and Aljoša Dekleva (2014)

Jury commendation - Brumen awards as part of the 7th Biennal of Visual Communications of Slovenia in the category of spatial graphic solutions, for the renovation of the museum room in Hrušica; late Roman fortress Ad Pirum, co-authored with Hana Domijan (2015)

ziga2.jpg
bottom of page