KOLODVORSKA

stolpnica v centru Ljubljane

Lokacija: Ljubljana, Slovenia

Naročnik: Clipplus d.o.o.  

Leto: 2018

Status: v teku

Program: stanovanjski, hotelski in javni program

Površina: 6.040 m2

Arhitektura: Kosi in partnerji + Arhitektura 2211

Ognen Arsov, Ana Cesar, Peter Cesar, Ana Kosi, Bine Tekavec, Suzana Tešić

Konceptualni kolaž: Sara Škarica

Maketa: Mala Hiša

 

Nova ljubljanska stolpnica je zasnovana v skladu z urbanistično natančno določenim gaberitom objekta. 

Programsko je objekt hibridno sestavljen iz stanovanjskega, hotelskega, javnega in servisnega sklopa. Servisni sklop, ki je zasnovan kot monoliten blok, se iz pritlične ploščice preko dveh komunikacijskih jeder povzpne do vrha stavbe. Dematerializiran volumen javnih, stanovanjskih in hotelskih prostorov se pripenja na servnisni monolit. Mreža, ki je glavni element fasade, se gosti oz. redči glede na program, ki se nahaja za njo. Na ta način se kompakten volumen hiše členi na manjše enote. Gostota mreže narekuje mero zapiranja odpiranja objekta proti ulici. Objekt je namerno zasnovan tako, da se bodo lastniki stanovanj, gostje hotela in zunanji gostje restavracije srečevali. Delili si bodo vhode v stavbo, servise ter skupne prostore. Gre za odprto strukturo, ki podpira sobivanje stalnih in naključnih uporabnikov stavbe. 

  • Instagram - Grey Circle

Kosi in partnerji d.o.o. _ Ljubljana, Slovenia _ info@kip.si