HIŠA OB GOZDU, enodružinska hiša

Lokacija: Ljubljana, Slovenia

Naročnik: Privat  

Leto: 2018

Status: idejna zasnova

Program: stanovanjski program

Površina: 6.040 m2

Arhitektura: Kosi in partnerji 

Ognen Arsov, Ana Kosi, Žiga Rošer, Barbara Žunkovič

Konceptualni kolaž: Sara Škarica

 

Tomosov blok stoji na mestu nekdanjega jezuitskega samostana, v samem centru kulturno-varstveno ščitenega, historičnega jedra mesta Koper. Stavba je bila leta 1957 zgrajena, kot del kontraverzne urbanistične zasnove arhitekta Eda Mihevca, iz 50. let prejšnjega stoletja. Ta je predvidevala rušitev večjega dela starega Kopra in gradnjo več modernističnih blokov. Urbanistični projekt je bil zaradi upora javnosti ustavljen; od predvidenega niza novih stavb sta bili realizirani le dve. 

 

Tomosov blok je bil v osnovi zasnovan kot samski dom za delavce tovarne Tomos. Poleg skupnih prostorov za stanovalce v pritličju in na terasi je bilo v bloku 90 garsonier, v katerih sta živela po dva delavca. Struktura prebivalcev bloka se je skozi čas spremenila, garsoniere so postopno naselile družine. Blok je bil zaradi svoje odlične lokacije od samega začetka privlačen za bivanje. Kljub temu je bil skozi leta uporabe nezadostno vzdrževan, leta 2007 pa je bil zaradi nevarnosti za bivanje, dokončno izseljen.  

 

Danes ima Tomosov blok v sklopu varovanja kulturne dediščine posebno odredbo. Kljub statusu tujka v prostoru, je blok iz strani ZVKD strogo ščiten. Prenova stavbe mora posledično upoštevati ohranitev izvirnega izgleda fasade (proporci, velikost odprtin, barva, materiali), ohranjanje izvirnega sistema nosilne konstrukcije z integriranim sodobnim sistemom ojačitve konstrukcije in ohranjanje izvirnih inštalacijskih jaškov stavbe. 

 

Koncept prenove je poleg povsem tehnoloških izboljšav (energetska, statična in inštalacijska sanacija) predvidel tri poglavitne posege v zasnovo in organizacijo stavbe: 

 

1. Ob južni fasadi bloka se predvidi postavitev nove, samonosilne, lahke, jeklene konstrukcije. Konstrukcija poveže obstoječe, majhne balkone v dolge, privatne terase. Ti novi zunanji prostori, iz katerih se odpira pogled proti celini in mestu Koper, postanejo podaljški notranjih bivalnih prostorov. Hkrati nova konstrukcija z integriranimi premičnimi senčili zagotavlja tako senčenje južnih teras in fasade kot tudi zaščito pred močnim lokalnim vetrom, burjo.  

 

2. Originalni tloris stanovanjskih etaž bloka je imel zasnovo centralnega hodnika z nizom enosmerno orinetiranih garsonier, na vsaki strani hodnika. S prenovo se v sedmih etažah predvidi premik centralnega hodnika ob severno fasado objekta. Obstoječa okna na fasadi se odstranijo, ustvari se nov, zunanji hodnik – gank. Premik hodnika omogoča zasnovo večjih, bolje koriščenih, dvostransko orientiranih stanovanj. Funkcija severnega ganka ni le servisna/hodnik temveč tudi bivanjska. Na tem mestu se ustvari pol-privaten skupni, zunanji prostor stanovalcev; senčna terasa z neposrednim razgledom proti morju.  

 

3. Kapaciteta bloka se po združevanju stanovanjskih enot (z omejitvijo prepovedi poseganja v nosilno konstrukcijo in v inštalacijske jaške stavbe) iz 90 garsonier spremeni v 37 (1-4 sobnih) stanovanj. 

 

4. Prej introvertirana pritlična etaža bloka se ob prenovi prostorsko in programsko odpre. Predviden program Tomosovega muzeja s kavarno bo parter objekta povezal z mestom Koper. 

  • Instagram - Grey Circle

Kosi in partnerji d.o.o. _ Ljubljana, Slovenia _ info@kip.si