DOKTOR M

interier zdravniške ambulante

Lokacija: Rogaška Slatina, Slovenia

Naročnik: Doktor M, d.o.o.

Leto izvedbe: 2017

Status: zaključeno

Program: zdravstveni

Površina: 150 m2

Arhitektura: Ognen Arsov, Ana Kosi, Marko Kavčič

Fotograf: Janez Marolt, zasebni arhiv

Konceptualni kolaž: Sara Škarica

 

Glavna prostorska poteza, ki zdravniško ambulanto definira oblikovno, programsko in ambientalno, je hodnik. Ta ima vlogo glavne komunikacijske poti, čakalnice in sprejemnice ter ločnice med dvema programskima sklopoma ambulante.

Oblika hodnika, ordinacij in servisnih prostorov sledi vnaprej določenim prostorskim pogojem (položaj oken in nosilne konstrukcije) in strogim predpisom za oblikovanje javnih zdravstvenih ustanov (širine prehodov, površina posameznih prostorov, organizacija poti in preglednost prostora). 

Ambient hodnika je zasnovan kinematično. Vsaka od ploskev, ki ga omejuje (stene, tla in strop) ima lastno materialnost, reflektivnost, barvo in teksturo. Zaznavanje prostora se med hojo po hodniku spreminja;  ploskve se iz različnih perspektiv sestavljajo v razične grafične, svetlobne in prostorske kompozicije. 

  • Instagram - Grey Circle

Kosi in partnerji d.o.o. _ Ljubljana, Slovenia _ info@kip.si