top of page

AJDA MERSLAVIČ

Place of birth: 

Ljubljana, Slovenia

 

Degree: 

Faculty of Architecture, University of Ljubljana, 2019

 

Education: 

Graphic and Interactive Communications, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana

Faculty of Architecture, University of Ljubljana

Delo: 

Delo v arhitekturnih birojih Arhitektura Krušec, Raketa in ETB (Italija).

Fotografiranje in grafično oblikovanje.  

 

Razstave: 

Odkrita arhitektura 2019, Društvo arhitektov Dolenjske, Glavni trg, Novo mesto _ razsrtava megistrske naloge

Nagrade:

Honorable mention_MH17 Memorial + Park Competition, Amsterdam, 2015 (avtorji: Teja Gorjup, Laura Klenovšek, Ajda Merslavič, Mojca Mlinar)

2. nagrada_Ureditev širšega območja Pekrskega potoka v Mariboru, 2018 (avtorji: Matevž Zalar, Miha Munda, Rok Staudacher, Dominik Košak, Ambrož Bartol, Ajda Merslavič, Nuša Rudman, Ana Tepina, Jana Kozamernik)

2. nagrada_Celostna grafična podoba turistične ponudbe občine Krško, 2019 (avtorji: Teja Gorjup, Lara Gligič, Laura Klenovšek, Ajda Merslavič)

Work: 

Work at architectural offices Arhitektura Krušec, Raketa and ETB (Italy).

Photography and graphic design.  

 

Exhibitions: 

Uncovered Architecture 2019, Društvo arhitektov Dolenjske, Glavni trg, Novo mesto, exhibition of master’s thesis

Awards:

Honorable mention_MH17 Memorial + Park Competition, Amsterdam, 2015 (Authors: Teja Gorjup, Laura Klenovšek, Ajda Merslavič, Mojca Mlinar)

2nd prize_Regulation of the wider area of the Pekre stream in Maribor, 2018 (Authors: Matevž Zalar, Miha Munda, Rok Staudacher, Dominik Košak, Ambrož Bartol, Ajda Merslavič, Nuša Rudman, Ana Tepina, Jana Kozamernik)

2nd prize_Corporate visual identity of the tourism offer of the municipality of Krško, 2019 (Authors: Teja Gorjup, Lara Gligič, Laura Klenovšek, Ajda Merslavič)

Screenshot 2020-05-05 16.50.27.png
bottom of page